ADHD Specialist

Welkom op ADHD-specialist.nl; de website van Age Smilde: psychiater (m), psychotherapeut en gespecialiseerd in AD(H)D en ASS bij volwassenen.

Op deze website beschrijf ik mijn manier van behandelen in mijn praktijk: Psychiatrie Praktijk Joure.
Daarnaaast verschaf ik achtergrondinformatie over ADD, ADHD en wat daarbij vaak samengaat zoals dyslexie, impulsdoorbraken, subassertiviteit, ASS (autismespectrum stoornissen), slaap problemen en (winter) depressies. (nog in bewerking)

Meer dan vijftien jaar heb ik mij gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van ADD, ADHD bij volwassenen. Ik heb daartoe verschillende cursussen in Nederland maar ook in Amerika gevolgd.
In mijn praktijk als ook op de polikliniek van de GGZ te Heerenveen heb ik meer dan 800 patiënten met AD(H)D gediagnosticeerd en behandeld.

Bij de behandeling betrek ik zo veel mogelijk de ‘omgeving ’. Partners en ouders/verzorgers worden zoveel mogelijk bij de gesprekken uitgenodigd.

Spelen de AD(H)D eigenschappen ook thuis,  'achter de voordeur' een grote rol dan kan begeleiding thuis door een (ADHD) coach worden georganiseerd. In de thuissituatie kan ook aandacht zijn voor problemen in de communicatie in het gezin of met de partner. Op indicatie kunnen relatie gesprekken worden georganiseerd.

Als mijn ‘reguliere’ diagnostiek en behandeling niet volstaat, dan kan aanvullend in samenwerking met de heer Flamend, orthomoleculair therapeut, middels een qEEG en urineonderzoek naar exorfinenbelasting nadere diagnostiek worden verricht, hetgeen kan resulteren in een integrale, meer op de constitutie gerichte behandeling, waarbij wordt gebruikgemaakt van de diëten en voedingssupplementen.

Toenemend is mij duidelijk geworden, dat ADD en ADHD niet zozeer ziektes zijn die met medicatie moeten worden 'behandeld', maar meer eigenschappen of kenmerken met positieve en negatieve kanten. Het betreft meestal getalenteerde personen, die met de verkeerde gebruiksaanwijzing rondlopen. Ondanks een vaak hoge intelligentie en een grote inzet, lukt het niet om op tijd een opdracht of werkstuk af te ronden, een deadline te halen of zich te concentreren bij het leren van een minder interessant proefwerk of tentamen.
Herhalen deze ervaringen zich dan zie ik vaak moedeloosheid ontstaan. Talentvolle mensen raken gedemoraliseerd, gaan steeds minder hun best doen en ontwikkelen het idee dat ze wel dom zullen zijn.

Als iemand zich bij mij aanmeldt en ik ADD of ADHD constateer, dan geef ik eerst veel informatie en de suggestie om uit te gaan zoeken of ADD of ADHD een verklaring biedt voor hoe het leven tot nu toe is verlopen. Pas als dat heel duidelijk is stel ik de 'diagnose' en geef ik een voorstel voor de behandeling. Vaak doe ik aanvullend onderzoek naar autismespectrum stoornissen, omdat de combinatie van AD(H)D en ASS vaak voorkomt.

Indien de diagnose niet duidelijk is of medicatie geen behandeloptie is of te weinig effect heeft dan kan een qEEG uitkomst bieden, maar ook de daarop geënte behandelingen met diëten en voedingssupplementen.
Deze uitbreiding, aanvulling van de reguliere diagnostiek en behandelmethodes kan voorlopig alleen plaatsvinden in mijn eigen praktijk (Psychiatrie Praktijk Joure)

Deze integrale diagnostiek en behandeling van volwassenen ADD, ADHD houdt in dat naast de reguliere diagnostiek en behandeling een complementaire behandeling met behulp van diëten en voedingssupplementen tot de mogelijkheden behoren.
Voor wat betreft de toepassing van qEEG en de voeding's adviezen werk ik nauw samen met  de heer Lucas Flamend, ADD/HF-ASS-ervaringsdeskundige, verpleegkundige en qEEG-analyst. Zie: www.exendo.be
Vooralsnog komt dhr. Flamend één vrijdag per 2 tot 3 maanden in de Psychiatrie Praktijk Joure.
 

A.K. Smilde, psychiater