Specialistatie in de behandeling ADHD

Sinds 1999 ben ik me gaan specialiseren in het behandelen van volwassenen met ADD en ADHD. Ik heb daartoe verschillende cursussen in Nederland maar ook in Amerika gevolgd. 

Bij de behandeling betrek ik zo veel mogelijk de "omgeving". Zoals behandeling/ begeleiding thuis door het inschakelen van een coach, gefinancierd door het aanvragen van een persoonsgebonden budget (PGB) . Ondertussen werk ik samen met een aantal betrouwbare hulpverleners die inmiddels een PGB "ingehuurd" kunnen worden.

In de thuissituatie kan ook aandacht zijn voor problemen in de communicatie in het gezin of met de partner. Op indicatie kunnen relatie gesprekken worden georganiseerd.

Artikel "ADD, het stille zusje van ADHD".

In Februari 2008 zijn Arjen Meinsma, SPV, werkzaam op de polikliniek van GGZ Heerenveen en ik geïnterviewd over onze werkwijze wat betreft de diagnostiek en behandeling van ADD. ADD is veel minder bekend dan ADHD. Het artikel -onder de kop: ‘ADD het stille zusje van ADHD’- heeft de zeer veel reacties opgeroepen, omdat velen zich herkenden de beschrijving van ADD. We hoorden verhalen van mensen die jarenlang bij een revalidatiearts liepen in verband met fybromyalgie of chronisch vermoeidheidssyndroom. Een stroom van aanmeldingen volgde. Een exemplaar van dit artikel kan woden aangevraagd.