ADHD Specialist, ADHD, ADD en ASS coach

Welkom op ADHD-specialist.nl; de website van Age Smilde: gespecialiseerd in ADD en ADHD bij volwassenen.

Enerzijds beschrijf ik op deze website mijn manier van coachen, anderzijds verschaf ik achtergrondinformatie over ADD, ADHD en wat daarbij vaak samengaat zoals dyslexie, impulsdoorbraken, subassertiviteit, ASS (autismespectrum stoornissen), slaap problemen en (winter) depressies.

Meer dan tien jaar heb ik mij gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van ADD, ADHD bij volwassenen. Ik heb daartoe verschillende cursussen in Nederland maar ook in Amerika gevolgd.
 

Bij het coachen betrek ik de ‘omgeving ’. Partners en ouders/verzorgers worden zoveel mogelijk bij de gesprekken uitgenodigd. Vaak spelen de AD(H)D eigenschappen ook thuis 'achter de voordeur' een grote rol. In de thuissituatie kan ook aandacht zijn voor problemen in de communicatie in het gezin of met de partner. Op indicatie kunnen relatie gesprekken worden georganiseerd.

Toenemend is mij duidelijk geworden, dat ADD en ADHD niet zozeer ziektes zijn die met medicatie moeten worden 'behandeld', maar meer eigenschappen of kenmerken met positieve en negatieve kanten. Het betreft meestal getalenteerde personen, die met de verkeerde gebruiksaanwijzing rondlopen. Ondanks een vaak hoge intelligentie en een grote inzet, lukt het niet om op tijd een opdracht of werkstuk af te ronden, een deadline te halen of zich te concentreren bij het leren van een minder interessant proefwerk of tentamen.
Herhalen deze ervaringen zich dan zie ik vaak moedeloosheid ontstaan. Talentvolle mensen raken gedemoraliseerd, gaan steeds minder hun best doen en ontwikkelen het idee dat ze wel dom zullen zijn.

Als iemand zich bij mij aanmeldt met ADD of ADHD, dan geef ik eerst veel informatie en de suggestie om uit te gaan zoeken of ADD of ADHD een verklaring biedt voor hoe het leven tot nu toe is verlopen.