Psychiatrie Praktijk Joure: Age Smilde

 De Psychiatrie Praktijk Joure is de praktijk van Age Smilde (m, 1958), psychiater, psychotherapeut.

Vanaf 1993 tot oktober 2010 heb ik gewerkt ik bij de GGZ in Heerenveen, onderdeel van de GGZ Friesland
De eerste tijd heb ik mijn beziggehouden met het opzetten van een dagbehandeling setting voor mensen met een persoonlijkheidsstoornis.
Na een periode van opbouw is nu een goedlopend dagbehandelingsaanbod in Heerenveen gecreëerd. Meer dan 10 jaar ben ik nog voor één groep als groepspsychotherapeut bij de behandeling betrokken geweest. Helaas is door een reorganistie de dagbehandeling in Heerenveen opgeheven.
De resultaten die we hebben bereikt met meer dan 230 patiënten die gedurende 10 jaar dagbehandelingsprogramma hebben gevolgd, zijn beschreven in het juni nummer (2009) van het tijdschrift ´Groepen´ 1

1 Blok T. en Smilde A.K. (2009) Relatiemanagement in de deeltijdbehandeling. Tijdschrift voor groepsdynamica & groepspsychotherapie Groepen, 2, 32-42

De Psychiatrie Praktijk Joure gaat sluiten per 1 maart 2019.

Nieuwe intakes kunnen nog op 4, 11 en 18 juli worden gepland. De wachttijd is hoogstens drie weken.

Ik ben sinds 1999 werkzaam als vrijgevestigd psychiater in de Psychiatrie Praktijk Joure. In mijn eigen praktijk heb ik mij gespecialiseerd op het gebied van ontwikkelingsstoornissen (ADD, ADHD en ASS). Ik blijf nog werken tot 1 maart 2019, maar nieuwe patiënten neem ik vanaf half juli niet meer aan.

Praktisch

Mijn praktijk werkzaamheden beperken zich tot de maandag-, dinsdag-, woensdag- en donderdag middagen.

De uitgebreide een-daagse intakes vinden plaats op de woensdagen vanaf 11:00u. De intake bestaat uit twee gesprekken/ onderzoeken en duurt tot 17:00u.                          De conclusies van de intake worden op de zelfde dag met u besproken.

De reguliere behandelingen zijn kortdurend, klacht gericht en zonodig medicamenteus ondersteund. Indien nodig kan een langer durende begeleiding of psychotherapie worden geboden. Wanneer de klachten een meer intensieve behandeling vergen, zal worden zorg gedragen voor een verwijzing naar de GGZ of een andere behandelsetting.

Na het intakegesprek volgt de conclusie en een behandel voorstel.
De behandeling kan bestaan uit psycho-educatie of psychotherapie, zonodig gecombineerd met medicatie. 

Uw huisarts zal worden geïnformeerd over de intake en het verloop van de therapie (tenzij u dat liever niet wilt).

De declaraties worden in de meeste gevallen2 rechtstreeks naar uw ziektekostenverzekeraar verstuurd.  Kijk uw polisvoorwaarden na of informeer bij uw zorgverzekeraar over de hoogte van uw eigen risico.

NB: in 2018 heb ik geen contract meer afgesloten met:

Menzis (incl. Anderzorg, Azivo, HEMA en PMA) 

VGZ (incl. Bewuzt, De Goudse , IZA, IZZ,  UMC, United Consumers, Univé, Zekur en Zorgzaam)

Bent u bij de Menzis, of VGZ verzekerd dan krijgt u alles vergoed als u een restiutiepolis heeft. Heeft u een naturapolis dan krijgt u een gedeelte  vergoed.  Van het niet vergoede deel is de helft voor mijn rekening en de helft voor uw  rekening.

Voor vragen of voor het wijzigen van afspraken ben ik een telefonisch bereikbaar (zie onder). Afspraken die minder dan 24 uur van te voren door u worden afgezegd worden wel in rekening gebracht, de kosten voor de “no-show” zullen € 25,- bedragen.

Wachtijd: voor een compleet onderzoek inclusief besrpeking van de conclusies regulier ca. 1 maand, voor een gewone intake ca. 2 weken. In de vakantietijd kan de wachttijd oplopen tot 2 maanden.
  

A.K. Smilde, psychiater
Praktijkadres: Reling 34
8502 BN Joure

email: praktijk.smilde@gmail.com

telefonische bereikbaarheid: maandag, dinsdag en woensdag van 10:00 tot 14:00u en op ma-, di-, wo en donderdag- avond van 19.00u tot 20:00u: 0513-850609.

 2 Indien u verzekerd bent bij een ziektekostenverzekeraar waarmee ik niet een contract heb afgesloten, dan zult u een deel van de nota zelf moeten betalen.

3 dit is afhankelijk van de wijze waarin u voor ‘alternatieve’ geneeswijzen bent verzekerd.